مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «پروژه کلانتری مسکن مهر پاکدشت» ثبت شده است

۲۸
آذر

پروژه کلانتری مسکن مهر شهرستان پاکدشت به اتمام رسید و تحویل قطعی شد

بقیه عکس ها در ادامه مطلب


  • بالست ابنیه
۳۰
مهر

عکس هایی از پروژه کلانترى در مسکن مهر امام رضا ع شهرستان پاکدشت

بقیه عکس ها در ادامه مطلب

  • بالست ابنیه
۲۳
تیر

شرح تفصیلى پروژه:
با توجه به نیاز کلانترى در مسکن مهر امام رضا ع شهرستان پاکدشت، اداره کل راه و
شهرسازى استان تهران اقدام به ایجاد این پروژه نموده است.
اقدامات صورت گرفته:
1) نظارت عالیه و کارگاهى
2) نفرات دستگاه نظارت : ناظر مقیم ابنیه، ناظر تاسیسات مکانیکى و برقى
3) ارائه برنامه زمانبندى جهت پیشبرد پروژه
4) نظارت کامل بر کلیه عملیات ساختمانى و تاسیساتى پروژه
5) برگزارى جلسات با پیمانکار و کارفرما
6) ارائه دستور کارهاى لازم در جریان پیشبرد پروژه
7) تهیه و اصلالاح نقشه هاى معمارى و سازه پروژه
8) ارائه گزارش کامل ماهیانه به کارفرما جهت پیشبرد بهتر پروژه
9) ارائه پیشنهادات و راه کارهاى مناسب جهت پیشبرد پروژه

  • بالست ابنیه