مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

دانلود آیین نامه HCM 2000 با واحد استاندارد SI (متریک) اختصاصی مهندسین مشاور بالست ابنیه

لینک دانلود :

HCM 2000
حجم: 24.3 مگابایت
توضیحات: آیین نامه HCM 2000