مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پروژه بهسازى و رو سازى آسفالت بزرگراه بسیج تهران» ثبت شده است

۲۲
تیر

شرح تفصیلى پروژه:
این پروژه توسط سازمان مهندسى و عمران شهر تهران به مشاور مربوط ابلاغ گردید. شروع
پروژه از تقاطع ائمه اطهار در بزگراه بسیج تا سه راه افسریه تعریض گردید.
اقدامات صورت گرفته:
1) نظارت کارگاهى و نظارت عالیه
به پیمانکار شرکت پارس نورد البرز EPC 2) واگذارى بهسازى این بزرگراه به صورت
3) تراشیدن رویه آسفالت تا زیر ترک هاى موجود
4) اجراى دو لایه آسفالت بیندر و توپکا
5) استفاده از ژئوتکستایل جهت تسلیح رو سازى

  • بالست ابنیه