مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

با توجه به اهمیت نیروی انسانی متخصص و مجرب، شرکت بالست ابنیه تلاش زیادی در جذب نیروهای جوان و متخصص در زمینه های مختلف نموده است. در جدول زیر لیست مشخصات پرسنل شرکت آمده است و در ادامه سوابق کاری پرسنل نیز آورده شده است.

پرسنل شرکت


ردیف

نام خانوادگی

سمت

تخصص

سابقه کار (مفید)1

ابوالفضل گل محمدی

مدیر عامل

کارشناسی ارشد راه و ترابری

22


2

سعید غفرانی

مشاور مدیر عامل

دکتری معماری وشهرسازی

30


3

رضا کردی

رئیس هیئت مدیره و معاونت اداری و مالی

کارشناس ارشد مدیریت ساخت

17


4

عبدالله قدیری

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس سازه

16


5

علیرضا یوسفی خلخالی

مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه

کارشناس زمین شناسی

26


6

حسن اردیانیان

معاونت فنی و مهندسی

کارشناس عمران

30


7

علیرضا سبزواری

رئیس دستگاه نظارت

کارشناس عمران

بیش از 30


8

یوسف نیکفرد

مدیریت بخش طراحی ساختمان

کارشناس ارشد مدیریت ساخت

15


9

شهاب حسن پور

مدیریت بخش طراحی راه

دکتری راه و ترابری

9


10

حسن نوری

سرناظر

کارشناس عمران

27


11

فرج الله گل محمدی

مدیر مالی

کارشناس حسابداری

9


12

معصومه شعبانی

مدیریت گروه معماری

کارشناس ارشد معماری

6


13

محمد محسن منتی پور

مدیریت گروه تأسیسات

کارشناس ارشد مکانیک

6


14

حامد یعقوبی

مدیریت گروه سازه

کارشناس ارشد سازه

6


15

مجتبی گل محمدی

کارشناس سازه

کارشناس عمران

11


16

احمد غفرانی

رئیس دفتر

-

30


17

سید علیرضا حسینی

کارشناس پل و ابنیه

کارشناس راه و ساختمان

12


18

هومن محسن زادگان

کارشناس روسازی راه

کارشناس ارشد راه و ترابری

11


19

پویا رخشانی

کارشناس طراحی ترافیک

کارشناس ارشد راه و ترابری

9


20

محمد امین یعقوبی

کارشناس طراحی مسیر

کارشناس ارشد راه و ترابری

6


21

مهدی غفرانی

کارشناس سازه

کارشناس عمران

6


22

سعیده وفائی

کارشناس معماری

کارشناس ارشد معماری

4


23

منیره بوربور

کارشناس ارشد طراحی مسیر

کارشناس ارشد ژئودزی

5


24

محمد رحیمی

مدیریت گروه نقشه برداری

کارشناس عمران

8