مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «پروژه بیمارستان چشم پزشکى نور» ثبت شده است

۲۲
تیر

شرح تفضیلى پروژه:
این بیمارستان در 8 طبقه و جهت ارائه خدمات تخصصى چشم پزشکى از طرف کارفرماى
خصوصى به این شرکت واگذار گردید که مطالبات کارفرما جهت نصب تجهیزات خاص چشم
پزشکى از ویژگى هاى این پروژه بوده است.
اقدامات صورت گرفته:


1) انجام برداشت اولیه و تهیه کروکى جهت درخواست دستور نقشه از شهردارى منطقه 2
2) ارائه طرح اولیه معمارى و شرکت در جلسات تصویب طرح
3) تهیه نقشه هاى سازه و تأسیسات مکانیکى و برقى پس از تصویب و پرداخت عوارض
شهردارى
4) تهیه اسناد مناقصه اسکلت بتنى و انتخاب پیمانکار
5) نظارت بر اجراى اسکلت بتنى
6) کنترل سازه با توجه به تغییر نقشه هاى معمارى و اضافه کردن
متراژ پاسیو به بنا
و اجراى دیوار برشى FRP 7) مقاوم سازى اسکلت بتنى با مصالح
8) انتخاب نوع تجهیزات گرمایش و سرمایش شامل موتورخانه
و فن کوئل EBARA مرکزى، چیلر

  • بالست ابنیه