مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «پروژه صنعتی جاده مخصوص کرج» ثبت شده است

۲۸
آذر

دیوار چینی پروژه صنعتی جاده مخصوص در حال انجام است تعدادی عکس از مراحل اجرای کار را مشاهده کنید

بقیه عکس ها در ادامه مطلب

  • بالست ابنیه
۰۳
آذر

اسکلت پروژه صنعتی جاده مخصوص کرج به اتمام رسید

تعدادی عکس از پروژه در سایت جهت مشاهده روند پروژه قرار داده شده است

بقیه عکس ها را در ادامه مطلب مشاهده کنید

  • بالست ابنیه
۱۴
مرداد

پارت دوم سقف آخر پروژه صنعتی جاده مخصوص در تاریخ 7 مرداد 1395 بتن ریزی شد

در ادامه مطلب تصاویر بتن ریزی پروژه قابل مشاهده است

بقیه عکس ها در ادامه مطلب

بتن ریزی سقف آخر پروژه جاده مخصوص - نظارت شرکت بالست ابنیه

  • بالست ابنیه