مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱۰ مطلب با موضوع «پروژه 9 طبقه درکه» ثبت شده است

۲۵
بهمن

بتن ریزی ستون های طبقه هشتم پروژه 9 طبقه درکه انجام شد

بقیه عکس ها در ادامه مطلب

  • بالست ابنیه
۲۹
دی

بتن ریزی ستون های طبقه هفتم پروژه 9 طبقه درکه انجام شد

بقیه عکسها در ادامه مطلب

  • بالست ابنیه
۲۲
دی

بتن ریزی سقف ششم پروژه مسکونی 9 طبقه درکه به اتمام رسید

بقیه عکس ها در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

  • بالست ابنیه
۱۶
دی

بتن ریزی ستون های طبقه ششم پروژه مسکونی 9 طبقه درکه به اتمام رسید

بقیه عکس ها را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

  • بالست ابنیه
۱۴
دی

بتن ریزی سقف ششم پروژه مسکونی 9 طبقه درکه به اتمام رسید

بقیه عکس ها را در ادامه مطلب مشاهده بفرمایید

  • بالست ابنیه
۱۹
آذر

بتن ریزی ستون های طبقه پنجم پروژه 9 طبقه درکه در تاریخ 16 آذر 95 انجام شد

بقیه عکس ها در ادامه مطلب

  • بالست ابنیه