مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۵ مطلب با موضوع «پروژه مؤسسه مالى و اعتبارى صالحین(بانک آینده)» ثبت شده است

۲۲
تیر

شرح اقدامات صورت گرفته:
1) نظارت کارگاهى و نظارت عالیه
2) نفرات دستگاه نظارت: مدیر پروژه، سر ناظر، ناظر مقیم ابنیه، ناظر مقیم تأسیسات مکانیکى
و ناظر مقیم تأسیسات برقى
3) ارائه برنامه زمانبندى جهت پیشبرد پروژه
4) نظارت کامل بر کلیه عملیات ساختمانى و تأسیساتى پروژه
5) برگزارى جلسات با پیمانکاران و کارفرما
6) ارائه دستور کار هاى لالازم به پیمانکاران در جریان اجراى پروژه

 • بالست ابنیه
۲۲
تیر

شرح تفصیلى پروژه:
ساختمان شماره 2 این مؤسسه جهت استقرار بعضى از معاونت ها به این مشاور واگذار
گردید. با توجه به شرایط، ساختمان نیمه کاره خریدلرى شد و پس از مطالعه اولیه، نیاز به
بهسازى سازه اى، تهیه نقشه هاى معمارى و تأسیسات جدید بوده است.

شرح اقدامات صورت گرفته:
1) انجام برداشت هاى اولیه از محل پروژه
2) ارائه طرح اولیه معمارى و پس از تأیید آن، ارائه نقشه هاى معمارى به کارفرما
3) انجام مطالعات سازه اى جهت مقاوم سازى و اجراى سیستم باد بند فلزى
4) طراحى تأسیسات مکانیکى و برقى به صورت کامل

 • بالست ابنیه
۲۲
تیر

شرح اقدامات صورت گرفته:
1) نظارت کارگاهى و نظارت عالیه
2) نفرات دستگاه نظارت: مدیر پروژه، سر ناظر، ناظر مقیم ابنیه، ناظر مقیم تأسیسات مکانیکى
و ناظر مقیم تأسیسات برقى
3) ارائه برنامه زمانبندى جهت پیشبرد پروژه
4) نظارت کامل بر کلیه عملیات ساختمانى و تأسیساتى پروژه
5) برگزارى جلسات با پیمانکاران و کارفرما
6) ارائه دستور کار هاى لالازم به پیمانکاران در جریان اجراى پروژه

 • بالست ابنیه
۲۲
تیر

شرح تفصیلى پروژه:

مطالعات و طراحى این پروژه در سال 1390 به این شرکت واگذار گردید. این ساختمان داراى
13 طبقه بناى موجود بودو با توجه به تغییر کاربرى نیاز به طراحى مجدد، مقاوم سازى و
پیش بینى تجهیزات خاص بوده است.

اقدامات صورت گرفته:
1) انجام برداشت هاى اولیه از محل پروژه
2) ارائه طرح اولیه معمارى و پس از تأیید آن، ارائه نقشه هاى معمارى به کارفرما
3) مقاوم سازى پروژه به وسیله دیوار برشى و تقویت بعضى از ستون ها و تیر هاى اصلى
با توجه به تغییر کاربرى ساختمان موجود
4) مدلسازى و طراحى سازه و ارائه نقشه هاى سازه به کارفرما
5) طراحى نماى ویژه براى پروژه با توجه به کاربرى و شرایط ساختمان
6) طراحى تأسیسات مکانیکى و برقى به صورت کامل
7) طراحى اتاق سرور و برقرارى سیستم پدافند غیر عامل براى این اتاق

 • بالست ابنیه
۱۳
دی

پروژه احداث ساختمان مرکزی صالحین از سال 1389 آغاز گردید، مطالعه و طراحی این پروژه طی قرارداد فی مابین به این شرکت واگذار وپس از تصویب مطالعات و طرحهای نظارت این پروژه طی قرارداد دیگری به این شرکت محول گردید.

آشنایی اجمالی با پروژه :

ساختمان مرکزی صالحین متشکل از 13 طبقه که 11 طبقه فوقانی، یک طبقه همکف و یک طبقه زیر زمین می باشد.

لازم به ذکر است که در این پروژه از پیشرفته ترین تجهیزات ساختمانی روز استفاده شده است که بعضی از این موارد به شرح ذیل می باشد:

 1. سیستم پدافند غیرعامل
 2. سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی (BMS  )
 3. سیستم مانیتورینگ تصویری (CCTV )
 4. سیستم حجم هوای متغیر (VAV )
 5. سیستم هوای تازه (FA ) به همراه فن کوئل
 6. دو عدد دیزل ژنراتور جهت تامین برق اضطراری
 7. اتاق سرور و تجهیزات مربوطه
 8. ups  های مورد نیاز جهت شبکه
 9. ساختمان از نوع ویژگی دو پوستی بودن نما برخوردار می باشد

     
ساختمان مرکزی صالحین ( بانک آینده )

 • بالست ابنیه