مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

پایه 3 تخصص (ساختمان ، راه سازی)

مهندسین مشاور بالست ابنیه

دارای پایه 1 حقوقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی)

نویسندگان

۱ مطلب با موضوع «حق الزحمه خدمات نظارت» ثبت شده است

۰۴
بهمن

پیش نویس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت از لینک زیر دانلود کنین


عنوان انگلیس فایل   عنوان فارسی فایل تاریخ فایل
  دانلود فایل راهنمای محاسبات حق الزحمه دوره حین اجرا 1395/10/28
  دانلود پیش نویس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 1395/10/28
تاریخ درج در سایت 1395/10/28

  • بالست ابنیه